معاون سیاسی وزیر امورخارجه

10نوامبر
فرانسه قصد دارد نقش جدی‌ تری در مذاکرات وین ایفا کند
علی باقری کنی:

فرانسه قصد دارد نقش جدی‌ تری در مذاکرات وین ایفا کند

معاون سیاسی وزیر امورخارجه گفت: هرچند که رویکردهای روسیه و یا چین به موضع ما نزدیک‌تر است اما از لحظه دیدارم ارزیابی من این است که فرانسه قصد دارد نقش جدی‌ تری در مذاکرات وین ایفا کند.