معاون سیاسی وزارت امور خارجه

13اکتبر
فردا پنجشنبه میزبان انریکه مورا خواهم بود
علی باقری کنی:

فردا پنجشنبه میزبان انریکه مورا خواهم بود

معاون سیاسی وزارت امور خارجه در توئیتی از سفر انریکه مورا معاون سرویس اقدام اتحادیه اروپا به ایران خبر داد.