معاون اجرایی رئیس‌ جمهور

15نوامبر
رئیس جمهور اواخر هفته جاری به استان زنجان سفر می‌ کند
سید صولت مرتضوی:

رئیس جمهور اواخر هفته جاری به استان زنجان سفر می‌ کند

معاون اجرایی رئیس‌ جمهور گفت: در ادامه سفرهای استانی، رئیس‌ جمهور اواخر هفته جاری به استان زنجان سفر می‌ کند.