معادن کشور

04جولای
وجود سه هزار و ۳۰۹ معدن غیر فعال در کشور
مرکز آمار ایران خبر داد؛

وجود سه هزار و ۳۰۹ معدن غیر فعال در کشور

مرکز آمار ایران اعلام کرد: بر اساس آخرین نتایج تعداد کل معادن کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۱۷۰ معدن بوده است که از این تعداد ۶۸۶۱ معدن فعال و ۳۳۰۹ معدن غیر فعال در کشور شناسایی شده است.