مصوبات مجلس

08جولای
استدلال‌ ها و مبانی نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس منتشر می‌ شود
کدخدایی:

استدلال‌ ها و مبانی نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس منتشر می‌ شود

سخنگوی شورای نگهبان از انتشار استدلال‌ها و مبانی نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس خبر داد.