مصرف خانگی

06نوامبر
۳۰ میلیون مشترک در حوزه مصرف خانگی در کشور داریم
رجبی مشهدی:

۳۰ میلیون مشترک در حوزه مصرف خانگی در کشور داریم

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: ۳۰ میلیون مشترک در حوزه مصرف خانگی در کشور داریم که ۸۵ درصد که معادل ۲۵ میلیون نفر می‌شود جزو مشترکان خوش مصرف و کم مصرف هستند.