مشکلات کشور

03نوامبر
هیچ بن‌بستی در مسیر حل مشکلات کشور وجود ندارد
رئیسی:

هیچ بن‌بستی در مسیر حل مشکلات کشور وجود ندارد

رئیس جمهور گفت: هیچ بن‌بستی در مسیر حل مشکلات کشور وجود ندارد و اجزای دولت باید به صورت هماهنگ و نظام یافته در راستای حل مشکلات کشور عمل کنند.