مسعود میر کاظمی

06اکتبر
توجه به توسعه صادرات غیر نفتی یکی از مهمترین اولویت‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱ است
میرکاظمی در دوازدهمین جلسه ستاد بودجه:

توجه به توسعه صادرات غیر نفتی یکی از مهمترین اولویت‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱ است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: توجه به توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهمترین اولویت‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱ است.