Wednesday, 29 June , 2022

مسئله هسته‌ای

کشور مطلقاً معطل مسئله هسته‌ای نشود
رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از کارگزاران نظام:

کشور مطلقاً معطل مسئله هسته‌ای نشود

رهبر معظم انقلاب خطاب به سران عربستان فرمودند: چرا جنگی را که یقین دارید در آن پیروز نمی‌شوید ادامه می‌دهید؟ اصلاً احتمال پیروزی سعودی‌ها در جنگ یمن هست؟ احتمالش هم نیست.