Monday, 8 August , 2022

مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور در ۲۱ مرداد ۱۴۰۰

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور در ۲۱ مرداد ۱۴۰۰

رییس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا درخصوص آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور در ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ خبر داد.