Saturday, 13 August , 2022

مرکز وکلای قوه قضائیه

نتایج آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ اعلام شد

نتایج آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ اعلام شد

تمامی داوطلبان محترم آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ می توانند از امروز دوشنبه 1 شهریور با مراجعه به سامانه جذب مرکز وکلای قوه قضائیه کارنامه خود را مشاهده کنند.