مرکز واکسیناسیون

03اکتبر
افتتاح بزرگ ترین مرکز واکسیناسیون خودرویی در پایتخت

افتتاح بزرگ ترین مرکز واکسیناسیون خودرویی در پایتخت

بزرگ ترین مرکز واکسیناسیون خودرویی در پادگان ۰۶ نیروی زمینی ارتش با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در محله پاسداران تهران افتتاح شد.