Wednesday, 29 June , 2022

مرقد امام خمینی (ره)

حضور در مرقد امام خمینی (ره) یک حضور شعاری نیست
قالبیاف در حرم امام خمینی(ره):

حضور در مرقد امام خمینی (ره) یک حضور شعاری نیست

رئیس مجلس تاکید کرد: حضور در مرقد امام خمینی (ره) یک حضور شعاری نیست، این حضور از این جهت است که ما خودمان را در عمل، در حرکت، در کلام و در تصمیم خودمان را مقید به اصول و مسیر ایشان می‌دانیم.