مرز مهران

28سپتامبر
مرز مهران فعلا برای بازگشت زائران باز است
احمد محمدی فر:

مرز مهران فعلا برای بازگشت زائران باز است

دبیر ستاد اربعین تاکید کرد: مرز مهران فعلا برای بازگشت باز است، اما ما در مرز شلمچه هم آمادگی‌هایی را ایجاد کردیم که چنانچه که عراق این مرز را هم باز کرد زائرین خدمات مناسب در اختیار داشته باشند.

25سپتامبر
۵۰ هزار زائر ایرانی  تا صبح امروز وارد کشور عراق شده اند

۵۰ هزار زائر ایرانی تا صبح امروز وارد کشور عراق شده اند

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون از ظرفیت ۶۰ هزار زائر ایرانی برای اربعین، ۵۰ هزار زائر وارد کشور عراق شده اند.