Sunday, 22 May , 2022

مرز شلمچه

بستن گذرگاه مرزی شلمچه به روی زائران اربعین

بستن گذرگاه مرزی شلمچه به روی زائران اربعین

منابع عراقی اعلام کردند که مقامات عراقی تصمیم به بستن گذرگاه مرزی شلمچه به روی زائران عازم شرکت در اربعین حسینی گرفتند.