مردم سیل زده

05ژانویه
آمادگی صددرصدی انتظامی کشور برای امدادرسانی به مردم سیل زده
سردار اشتری خبر داد؛

آمادگی صددرصدی انتظامی کشور برای امدادرسانی به مردم سیل زده

فرمانده کل انتظامی کشور از آمادگی صددرصدی انتظامی کشور برای امدادرسانی به مردم سیل زده خبر داد.