مراسم آغاز سال تحصیلی

11اکتبر
آغاز مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها با حضور رئیس جمهور

آغاز مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها با حضور رئیس جمهور

مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با حضور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در دانشگاه تهران آغاز شد.