مذاکره

14جولای
مذاکره پشتوانه می‌ خواهد/ آنچه ما در سایه مذاکره می‌ خواستیم بدست آوردیم
روحانی در جلسه هیات دولت:

مذاکره پشتوانه می‌ خواهد/ آنچه ما در سایه مذاکره می‌ خواستیم بدست آوردیم

رئیس جمهور با بیان اینکه صنعت هسته ای ما باقی ماند، گفت: آنها می‌خواستند فردو کاملا تعطیل شود. اینها در سایه ایستادگی ملت بود چراکه مذاکره پشتوانه می‌خواهد.