مذاکره کننده ارشد ایران

09دسامبر
ایران مصمم به دستیابی به توافق خوبی است که حقوق ملت‌ را تأمین نماید
علی باقری کنی:

ایران مصمم به دستیابی به توافق خوبی است که حقوق ملت‌ را تأمین نماید

مذاکره کننده ارشد کشورمان گفت: ایران به تعامل ادامه داده و مصمم به دستیابی به توافق خوبی است که حقوق ملت‌ را تأمین نماید.