مذاکرات هسته ای

23دسامبر
تهدید هسته ای ایران بایستی به هر صورتی که شده، خنثی شود
رئیس رژیم صهیونیستی:

تهدید هسته ای ایران بایستی به هر صورتی که شده، خنثی شود

رئیس رژیم صهیونیستی مدعی شد: چه مذاکرات میان ایران و قدرتهای جهانی به توافق منجر شود و چه توافقی حاصل نشود، تهدید ایران بایستی به شکل نهایی خنثی شود.

23دسامبر
آمریکا در حال گفتگو در خصوص چارچوب زمانی مذاکرات هسته‌ای ایران است
جیک سالیوان:

آمریکا در حال گفتگو در خصوص چارچوب زمانی مذاکرات هسته‌ای ایران است

مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شد آمریکا در حال گفتگو با متحدان خود در خصوص چارچوب زمانی مذاکرات هسته‌ای ایران است.