Tuesday, 17 May , 2022

مذاکرات هسته ای ایران

درخواست چین، فرانسه و آلمان برای استفاده از فرصت‌ها برای احیای برجام

درخواست چین، فرانسه و آلمان برای استفاده از فرصت‌ها برای احیای برجام

روسای جمهور چین، فرانسه و صدر اعظم آلمان در گفتگویی از طرف‌های مذاکرات برجام خواستند با استفاده از فرصت پیش آمده به توافق برسند.