مذاکرات برجام

09جولای
آمریکا از پایان یافتن زمان برای احیای برجام نگران است
ادعای بلومبرگ:

آمریکا از پایان یافتن زمان برای احیای برجام نگران است

پایگاه خبری بلومبرگ با انتشار مطلبی مدعی شد که آمریکا از پایان یافتن زمان برای احیای برجام نگران است.