Thursday, 29 September , 2022

مذاکرات برجامی

آمریکا و ایران این هفته در دوحه مذاکرات غیرمستقیم دارند
آمریکا:

آمریکا و ایران این هفته در دوحه مذاکرات غیرمستقیم دارند

یک‌ سخنگوی‌ وزارت امور خارجه آمریکا نوشت: آمریکا و ایران این هفته در دوحه مذاکرات غیرمستقیم خواهند داشت.

فرانسه قصد دارد نقش جدی‌ تری در مذاکرات وین ایفا کند
علی باقری کنی:

فرانسه قصد دارد نقش جدی‌ تری در مذاکرات وین ایفا کند

معاون سیاسی وزیر امورخارجه گفت: هرچند که رویکردهای روسیه و یا چین به موضع ما نزدیک‌تر است اما از لحظه دیدارم ارزیابی من این است که فرانسه قصد دارد نقش جدی‌ تری در مذاکرات وین ایفا کند.

این موضوع که لغو تحریم‌های ایران نزدیک است، یک حقیقت است
میخاییل اولیانوف:

این موضوع که لغو تحریم‌های ایران نزدیک است، یک حقیقت است

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در توئیتی اعلام کرد که موضوع برداشته شدن تحریم‌های ایران نزدیک است، یک حقیقت است.

تغییر در مذاکرات برجامی با توجه به تغییر دولت در ایران امری طبیعی است
اولیانوف:

تغییر در مذاکرات برجامی با توجه به تغییر دولت در ایران امری طبیعی است

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت: تغییر در مذاکرات برجامی وین، با توجه به تغییر دولت در ایران، امری طبیعی است.