مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

03نوامبر
نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران به مانند پرواز در آسمان ابری است
گروسی:

نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران به مانند پرواز در آسمان ابری است

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران به مانند پرواز در آسمان ابری است.