مدیریت هوشمند کرونا

16نوامبر
کسانی که دو دز واکسن نداشته باشند باید تست‌های PCR منفی بدهند
احمد وحیدی:

کسانی که دو دز واکسن نداشته باشند باید تست‌های PCR منفی بدهند

وزیر کشور گفت: بعد از مدیریت هوشمند کرونا کسانی که دو دز واکسن نداشته باشند دچار مشکل می‌شوند و باید تست‌های PCR منفی بدهند که برایشان هزینه ساز هست.