مدیرعامل بیمه سلامت

05ژانویه
افراد محروم در ٢٠٢٠ محله کشور رایگان بیمه می‌شوند

افراد محروم در ٢٠٢٠ محله کشور رایگان بیمه می‌شوند

مدیرعامل بیمه سلامت گفت: افراد کمتر برخوردار در ٢٠٢٠ محله کشور رایگان بیمه می‌شوند و در قالب نظام ارجاع از خدمات تخصصی سلامت برخوردار خواهند شد.