مدرسه روزنامه نگاری و مطالعات رسانه

03نوامبر
پرداخت الكترونيكی ثبت نام برای دوره هاي روزنامه نگاری فراهم شد

پرداخت الكترونيكی ثبت نام برای دوره هاي روزنامه نگاری فراهم شد

ثبت نام دوره‌های پنجگانه روزنامه‌نگاری از سوی مدرسه روزنامه‌نگاری و مطالعات رسانه به صورت آنلاین و حضوری با ايجاد درگاه پرداخت الكترونيكي قطعی و فراهم شد.