Saturday, 13 August , 2022

محکومان زندان اوین

واکنش ها به انتشار کلیپ برخورد نامناسب با محکومان زندان اوین
جهان تیتر گزارش می دهد؛

واکنش ها به انتشار کلیپ برخورد نامناسب با محکومان زندان اوین

در روزهای اخیر تصاویری از برخورد نامناسبی با محکومان زندان اوین منتشر شد که با واکنش های زیادی همراه بود.