Monday, 16 May , 2022

محمود واعظی

رفع مشکلات فعلی خوزستان دغدغه اصلی دولت است
واعظی:

رفع مشکلات فعلی خوزستان دغدغه اصلی دولت است

رییس دفتر رییس جمهوری در تماسی تلفنی با ستاد مدیریت بحران استانداری گفت: رفع مشکلات فعلی خوزستان دغدغه اصلی دولت است.

استخراج رمز ارز غیرقانونی و ممنوع است/ برای استخراج کنندگان جریمه اعمال می‌شود
واعظی:

استخراج رمز ارز غیرقانونی و ممنوع است/ برای استخراج کنندگان جریمه اعمال می‌شود

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: بر اساس تصمیم دولت از یک ماه قبل مزارع دارای مجوز از وزارت صمت هم حق استخراج رمز ارز ندارند و در صورت استخراج این کار آنان غیرقانونی است و با این مزارع و این دسته از افراد برخورد می‌شود.

«اکبر کمیجانی» به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شد
واعظی:

«اکبر کمیجانی» به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شد

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: رئیس‌جمهور امروز در مصوبه‌ای آقای اکبر کمیجانی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب کردند.