محمد نعیم

27آگوست
بقای نیروهای خارجی ریشه تمام مشکلات افغانستان است
سخنگوی طالبان:

بقای نیروهای خارجی ریشه تمام مشکلات افغانستان است

سخنگوی طالبان تأکید کرد: بقای نیرو‌های خارجی در افغانستان ریشه تمام مشکلات است؛ آن‌ها باید حتما در موعد مقرر یعنی تا ۳۱ اوت از افغانستان خارج شود.

22آگوست
ارتباطات میان گروه طالبان و طرف‌های دیگر توافق از جمله آمریکا ادامه دارد
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان:

ارتباطات میان گروه طالبان و طرف‌های دیگر توافق از جمله آمریکا ادامه دارد

محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان اعلام کرد پس از توافق دوحه، ارتباطات میان گروه طالبان و طرف‌های دیگر توافق از جمله آمریکا ادامه دارد.

16آگوست
طالبان می‌خواهد روابط مسالمت آمیزی با جهان و جامعه بین الملل داشته باشد
سخنگوی طالبان:

طالبان می‌خواهد روابط مسالمت آمیزی با جهان و جامعه بین الملل داشته باشد

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفت: طالبان می‌خواهد روابط مسالمت آمیزی با جهان و جامعه بین الملل داشته باشد و مشتاق توسعه چندین کانال ارتباطی است.