Saturday, 13 August , 2022

محمد مهدی حاج محمدی

توضیحات سازمان زندان‌ها درباره درگیری در زندان تهران بزرگ

توضیحات سازمان زندان‌ها درباره درگیری در زندان تهران بزرگ

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به خبر درگیری در زندان تهران بزرگ توضیحاتی داد.

خطاهای فیلم‌های زندان اوین درحال بررسی یا رسیدگی شده بود
حاج محمدی:

خطاهای فیلم‌های زندان اوین درحال بررسی یا رسیدگی شده بود

رئیس سازمان زندان ها نوشت: بسیاری از خطا‌های فیلم‌های زندان اوین پیش از انتشار، یا درحال بررسی بود یا رسیدگی شده بود.

مهدی هاشمی هم اکنون در اوین است
محمد مهدی حاج محمدی:

مهدی هاشمی هم اکنون در اوین است

رئیس سازمان زندان ها طی پیامی درباره وضعیت مهدی هاشمی توضیح داد و گفت: مهدی هاشمی هم اکنون در اوین است.

پرسنل بی‌ تفاوتِ سازمان در فیلم‌های اوین از خدمت معلق شدند
حاج محمدی:

پرسنل بی‌ تفاوتِ سازمان در فیلم‌های اوین از خدمت معلق شدند

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: پرسنل بی‌تفاوتِ سازمان در فیلم‌های اوین به هیأت تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند.

واکسیناسیون بیش از ۵۰ درصد از مددجویان حاضر در زندان
حاج محمدی:

واکسیناسیون بیش از ۵۰ درصد از مددجویان حاضر در زندان

رئیس سازمان زندان‌ ها از واکسیناسیون بیش از ۵۰ درصد از مددجویان حاضر در زندان خبر داد.