محمد مهدی حاج محمدی

09اکتبر
توضیحات سازمان زندان‌ها درباره درگیری در زندان تهران بزرگ

توضیحات سازمان زندان‌ها درباره درگیری در زندان تهران بزرگ

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به خبر درگیری در زندان تهران بزرگ توضیحاتی داد.

07سپتامبر
خطاهای فیلم‌های زندان اوین درحال بررسی یا رسیدگی شده بود
حاج محمدی:

خطاهای فیلم‌های زندان اوین درحال بررسی یا رسیدگی شده بود

رئیس سازمان زندان ها نوشت: بسیاری از خطا‌های فیلم‌های زندان اوین پیش از انتشار، یا درحال بررسی بود یا رسیدگی شده بود.

04سپتامبر
مهدی هاشمی هم اکنون در اوین است
محمد مهدی حاج محمدی:

مهدی هاشمی هم اکنون در اوین است

رئیس سازمان زندان ها طی پیامی درباره وضعیت مهدی هاشمی توضیح داد و گفت: مهدی هاشمی هم اکنون در اوین است.

25آگوست
پرسنل بی‌ تفاوتِ سازمان در فیلم‌های اوین از خدمت معلق شدند
حاج محمدی:

پرسنل بی‌ تفاوتِ سازمان در فیلم‌های اوین از خدمت معلق شدند

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: پرسنل بی‌تفاوتِ سازمان در فیلم‌های اوین به هیأت تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند.

12آگوست
واکسیناسیون بیش از ۵۰ درصد از مددجویان حاضر در زندان
حاج محمدی:

واکسیناسیون بیش از ۵۰ درصد از مددجویان حاضر در زندان

رئیس سازمان زندان‌ ها از واکسیناسیون بیش از ۵۰ درصد از مددجویان حاضر در زندان خبر داد.