محمد حسن ابوترابی فرد

06آگوست
هیچ جامعه‌ای بدون امنیت نمی‌ تواند بر پای خویش استوار بایستد
حجت الاسلام ابوترابی‌ فرد:

هیچ جامعه‌ای بدون امنیت نمی‌ تواند بر پای خویش استوار بایستد

امام جمعه موقت تهران گفت: هیچ جامعه‌ای بدون امنیت نمی‌تواند بر پای خویش استوار بایستد. کشوری می‌تواند امنیت خود را تأمین نماید که از یک نظام دفاعی مقتدر و بالنده برخوردار باشد.