محمد باقر خرمشاد

05سپتامبر
محمد باقر خرمشاد معاون سیاسی وزارت کشور شد

محمد باقر خرمشاد معاون سیاسی وزارت کشور شد

محمد باقر خرمشاد با حکم احمد وحیدی وزیر کشور به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب شد.