محمدصادق خیاطیان

26اکتبر
محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری شد

محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری شد

رئیس جمهور طی حکمی دکتر محمدصادق خیاطیان را به‌عنوان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منصوب کرد.