محمدرضا قرایی آشتیانی

16آگوست
برنامه‌ های تحولی امیر سرتیپ آشتیانی وزیر پیشنهادی دفاع برای ۴ ساله آینده

برنامه‌ های تحولی امیر سرتیپ آشتیانی وزیر پیشنهادی دفاع برای ۴ ساله آینده

وزیر پیشنهادی دفاع دولت سیزدهم با حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برنامه‌های تحولی خود برای ۴ ساله آینده را تشریح کرد.