محمدحسن ابوترابی فرد

24دسامبر
ملت ایران به ویژه طبقات متوسط و ضعیف دوران سختی را سپری می‌کنند
ابوترابی‌ فرد:

ملت ایران به ویژه طبقات متوسط و ضعیف دوران سختی را سپری می‌کنند

خطیب نماز جمعه در خطبه‌های سیاسی نماز جمعه این هفته گفت: که ملت ایران به ویژه طبقات متوسط و ضعیف دوران سختی را سپری می‌کنند