محصولات کشاورزی

04اکتبر
مرکز پرتودهی؛ لازمه افزایش سهم صادرات محصولات کشاورزی گیلان به اوراسیا

مرکز پرتودهی؛ لازمه افزایش سهم صادرات محصولات کشاورزی گیلان به اوراسیا

نزدیک شدن به آخرین سال عضویت ایران در پیمان اقتصادی اتحادیه اوراسیا توجه به الزامات بهره گیری از این فرصت را بیشتر گوشزد می کند، ایجاد مراکز پرتودهی بویژه در گیلان به عنوان یکی از مهمترین نقش آفرینان این پیمان برای افزایش سهم صادرات محصولات کشاورزی به بازار اوراسیا الزامی به نظر می رسد.

11سپتامبر
لازمه اجرای اصلاح الگوی کشت در کشور، کشاورزی قراردادی است
سید جواد ساداتی نژاد:

لازمه اجرای اصلاح الگوی کشت در کشور، کشاورزی قراردادی است

وزیر جهاد کشاورزی در مراسم آغاز سال زراعی جدید گفت: لازمه اجرای اصلاح الگوی کشت در کشور، کشاورزی قراردادی است.

13آگوست
تصویبنامه خرید‌های تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی ابلاغ شد
از سوی کاظم خاوازی؛

تصویبنامه خرید‌های تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی ابلاغ شد

تصویبنامه خرید‌های تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

01آگوست
۸۴ درصد واکسن‌های انسانی را مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی تولید می‌کند
کاظم خاوازی:

۸۴ درصد واکسن‌های انسانی را مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی تولید می‌کند

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سرجمع واکسن‌های وارداتی به علاوه واکسن‌های تولیدی، ۸۴ درصد واکسن‌های انسانی را مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی تولید می‌کند.