محصولات دانش بنیان

28ژوئن
خانه‌ های خلاق می تواند مسیر اشتغال جدیدی را برای جوانان ایجاد کند
روحانی:

خانه‌ های خلاق می تواند مسیر اشتغال جدیدی را برای جوانان ایجاد کند

رئیس جمهور گفت: خانه‌های خلاق، خانه‌هایی است که بعنوان سند معماری و زیبایی‌های ایران قرون گذشته می‌تواند به نمایش دربیاید و همچنین بعنوان یکی از مراکز معماری حفظ شود و مسیر اشتغال جدیدی را برای جوانان ایجاد کند.