محسن خجسته‌ مهر

22سپتامبر
خجسته‌ مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شد
با حکم جواد اوجی؛

خجسته‌ مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شد

وزیر نفت در حکمی، محسن خجسته‌ مهر را به‌ عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.