محدودیت تردد شبانه

07نوامبر
اعمال محدودیت تردد شبانه برای جبران کسری بودجه نیست
قالیباف:

اعمال محدودیت تردد شبانه برای جبران کسری بودجه نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره طرح محدودیت تردد شبانه پرداخت.