مجید نوعی

11سپتامبر
مجید نوعی به سمت معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌ جمهور منصوب شد
با حکم غلامحسین اسماعیلی؛

مجید نوعی به سمت معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌ جمهور منصوب شد

رئیس دفتر رئیس جمهور با صدور حکمی، «مجید نوعی» را به سمت معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور منصوب کرد.