مجید صدری

07سپتامبر
مجید صدری سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس شد
از سوی وزیر ورزش و جوانان؛

مجید صدری سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس شد

مجید صدری از سوی وزیر ورزش و جوانان به عنوان سرپرست مدیرعاملی این باشگاه انتخاب شد.