مجوز‌های تردد

11سپتامبر
تصمیم جدید فرمانداری در دادن مجوز‌های تردد در تهران/ مجوز‌ها اینترنتی می‌شود

تصمیم جدید فرمانداری در دادن مجوز‌های تردد در تهران/ مجوز‌ها اینترنتی می‌شود

مدیر روابط عمومی فرمانداری تهران از تصمیم جدید فرمانداری در دادن مجوز‌های تردد خبر داد.