مجمع عمومی شورای المپیک آسیا

21نوامبر
چهلمین مجمع عمومی شورای المپیک آسیا آغاز شد

چهلمین مجمع عمومی شورای المپیک آسیا آغاز شد

چهلمین مجمع عمومی شورای المپیک آسیا با ادای احترام به اعضای پیشین OCA و IOC که دیگر دراین جمع حضور ندارند و با حضور صالحی امیری آغاز شد.