Wednesday, 29 June , 2022

مجرمین سابقه دار

شبگردها کنترل خواهند شد/ مجرمین سابقه دار در ایام نوروز کنترل می شوند
سردار عزیزی

شبگردها کنترل خواهند شد/ مجرمین سابقه دار در ایام نوروز کنترل می شوند

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به این که پیشگیری و کاهش جرائم از مصادیق خدمت رسانی پلیس درایام نوروز خواهد بود از کنترل و پایش محلات و اشخاص شبگرد خبر داد.