Sunday, 26 June , 2022

مجتمع دارویی درمانی هلال ایران

چشمان یوسف 9 ساله در هلال احمر روشن شد

چشمان یوسف 9 ساله در هلال احمر روشن شد

شاهرخ رامین از مشارکت مجتمع دارویی درمانی هلال ایران با هدف حمایت از سلامت دانش آموزان نیازمند در طرح مهربانی مهر خبر داد و گفت: عمل جراحی چشم کودک 9 ساله لردگانی با موفقیت انجام شد.