مترو تهران

31دسامبر
طبق برنامه تا سال ۱۴۲۰ باید ⁧ مترو ⁩ تهران تکمیل شود
علیرضا زاکانی:

طبق برنامه تا سال ۱۴۲۰ باید ⁧ مترو ⁩ تهران تکمیل شود

شهردار تهران با اشاره به تکمیل خطوط مترو گفت: طبق برنامه تا سال ۱۴۲۰ باید ⁧ مترو ⁩ تهران تکمیل شود.