مبادلات بانکی

22سپتامبر
می‌ توان مشکلات مربوط به مبادلات بانکی و مالی را حل کرد
امیرعبداللهیان:

می‌ توان مشکلات مربوط به مبادلات بانکی و مالی را حل کرد

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با وزیر خارجه ایرلند گفت: با توسل به راهکار‌های خلاقانه، می‌ توان مشکلات مربوط به مبادلات بانکی و مالی را نیز حل کرد.