ماه صفر

07اکتبر
دعای سفارش شده در پایان ماه صفر

دعای سفارش شده در پایان ماه صفر

دعای سُبحانَ الله یا فارِجَ الهَمّ وَ یا کاشِفَ الغَمّ در آخرماه صفر بسیارسفارش شده که ان شاالله باخواندن این دعادر پایان ماه صفر از بلا بدور بوده حاجت رواشوید.

07سپتامبر
اعمال و آداب مخصوص شب اول ماه صفر/ اذکار شب اول ماه صفر

اعمال و آداب مخصوص شب اول ماه صفر/ اذکار شب اول ماه صفر

ماه صفر دومین ماه قمری است که در جامعه اسلامی به نحوست شهرت دارد اما هیچ روایتی در باب نحوست ماه صفر وجود ندارد و نحسی این ماه ریشه تاریخی دارد و نه دینی.