Thursday, 11 August , 2022

ماه شعبان

فضیلت و اعمال ماه شعبان از نگاه احادیث و روایات

فضیلت و اعمال ماه شعبان از نگاه احادیث و روایات

ماه شعبان برای بنده به سوی خدا یکی از ماه های مهم و تاثیرگذار سال است که برای آن جایگاه بزرگ و پر فضیلتی در احادیث و روایات اسلامی از سوی پیشوایان دینی بیان شده است که اعمال و دعاهای فراوانی در این ماه وارد شده است.